ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfilesVideos
SelectEC3Geetha   15EC33T(1).pdf
SelectEC3GeethaAnalog CommunicationI Geetha.zip
SelectEC3jyothikumari gAnalog Electronics Circuits  15EC31T.zip
SelectEC3jyothikumari g   attachments.zip
SelectEC3archana dravidEMII & II E-content.zip
SelectEC5jyothishree TApplications of electronics engineeringI & II 15EC 54T.rar
SelectEC5Jyothishree TCONSUMER ELECTRONICSI e-content 15EC54T.zip
SelectEC5Jyothishree TCONSUMER ELECTRONICS  15EC 54T.rar
SelectEC5Jyothishree TAPPLICATIONS OF ELECTRONICS ENGINEERINGII Downloads.zip
SelectEC5Jyothishree TAPPLICATIONS OF ELECTRONICS ENGINEERINGII ppt unit 2.rar
123

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ