ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfilesVideos
SelectCS3shaheen banuDBMSI DBMS-1.zip CSE-1.mkv
SelectCS3Suresh T Sprogramming with CI 15CS31T_ECONTENT.zip
SelectCS3shaheen banuDBMSI DBMS-2.zip CSE-2.mkv
SelectCS3shaheen banuDBMSI DBMS-3.zip CSE-3.mkv
SelectCS5Nazneen ShaikhGreen ComputingI 15CS54T.zip
SelectCS5Suresh S KSoftware EngineeringI 15CS51T-Econtent.zip
SelectCS3Suresh S KComputer OrganisationI 15CS32T-Econtent.zip
SelectCS3Suresh S KComputer OrganisationII 15CS32T1-Econtent.zip
SelectCS3Naveen KumarCO1 & CO2I & II 15CS34T-Econtent.zip
SelectCS3Suresh T Sprogramming with CII 15CS31T-ECONTENT.zip
12

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ