ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfilesVideos
SelectCP3Sunanda V. MElements  of economicsI & II 15CP53T E-Content.zip
SelectCP3Sunanda V. MFinancial Accounting-3I & II 15CP31T E-Content.zip
SelectCP5Sunanda V. M I & II 15CP51T E-Content.zip
SelectCP1Manjula Kfinancial accounting I  Financial accounting-1.zip
SelectCP3Manjula KFunctional ManagementI Functional management.zip
SelectCP5Manjula KBusiness and Industrial LawI & II & III Business and Industrial law.zip
SelectCP3Manjula KFunctional ManagementI & II Functional management I and II.zip
SelectCP3Manjula KFunctional ManagementII Functional management II.zip
SelectCP5Manjula KBusiness and Industrial LawI, II & III Business and Industrial.zip
SelectCP1Manjula KFinancial AccountingI Financial Accounting.zip

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ