ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfilesVideos
SelectCE3Basavaraj N SSURVEYING-III  15CE33T SURVEYING-II.zip
SelectCE5Syed sadiqulla All DRCC 15ce 51.zip
SelectCE3Syed sadiqullaConstruction TechnologyI & II Syed sadiqulla.zip
SelectCE3Lohitha SjWater Supply Engineering  15CE32T UPLOAD PDF.zip
SelectCE5Basavaraja  SEstimation and CostingI & II & III 15CE54T-Econtent.zip
SelectCE5Niranjana.K.GDesign Of Reinforced Cement ConcreteI 15CE51T1-Econtent.zip
SelectCE5Niranjana KGDESIGN OF REINFORCED CEMENT CONCRETEII & III, IV DRCC(15CE51T).zip
SelectCE5Niranjana K GDESIGN OF REINFORCED CEMENT CONCRETEII, III & IV Design of Reinforced.zip

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ