ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfileslinkVideos
SelectCommercial Practice3rd SemSunandaElements of EconomicsI & II 15CP53T E-Content.zip Files link --
SelectCommercial Practice3rd SemSunandaFinacial Accounting-3I & II 15CP31T E-Content.zip Files link --
SelectCommercial Practice1st SemManjulaFinancial Accounting-1  Financial accounting-1.zip Files link --
SelectCommercial Practice3rd SemManjulaFunctional ManagementI Functional management.zip Files link --
SelectCommercial Practice5th SemManjulaBusiness and Industrial LawI & II & III Business and Industrial law.zip Files link --
SelectCommercial Practice3rd SemManjulaFunctional ManagementI & II Functional management I and II.zip Files link --
SelectCommercial Practice3rd SemManjulaFunctional ManagementII Functional management II.zip Files link --

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ