ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfileslinkVideos
SelectElectrical and Electronics Engineering5th SemManjappa Power ElectronicsI & II 15EE51T.zip Files link  
SelectElectrical and Electronics Engineering5th SemBanakarSwitchgear and protectionI & II E-content SGP.zip Files link --
SelectElectrical and Electronics Engineering5th SemPrahladTRANSMISSION DISTRIBUTION AND UTALISATIONI TRANSMISSION AND DISTRIBUTUON.pdf Files link --
SelectElectrical and Electronics Engineering5th SemManjappa Power ElectronicsI http://localhost:54597/study.aspx?Course=5 Files link http://localhost:54597/study.aspx?Course=5
SelectElectrical and Electronics Engineering5th SemGururajIndustrial ManagementI & II 15EE54T.rar Files link --
SelectElectrical and Electronics Engineering4th SemGururajElectrical Estimation and CostingIII 15EE54T E-Content.rar Files link --

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ