ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfileslinkVideos
SelectMechanical Engineering3rd SemRameshMechanical MeasurementsI & II 15ME33T-E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering5th SemPrakashApplied Thermal EngineeringI & II 15ME52T-E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering3rd SemSrinivasStrength of MaterialI & II 15ME31T-E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering5th SemKrishnamurthyMechatronicsI & II 15ME54T- E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering5th SemAnupamaMachine DesignI & II 15ME53T-E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering3rd SemVikasMachine DesignI & II 15ME32T-E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering3rd SemEdwardMechanics of MachinesI & II 15ME34D-E-Content.zip Files link --
SelectMechanical Engineering5th SemBhagyashreeMachine DrawingI & II 15ME51T-E-Content.zip Files link --

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ