ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfileslinkVideos
SelectCivil Engineering3rd SemBasavaraj SURVEYING-III   15CE33T SURVEYING-II.zip Files link --
SelectCivil Engineering3rd SemSyedConstruction TechnologyI & II Syed sadiqulla.zip Files link --
SelectCivil Engineering3rd SemLohitha Water Supply Engineering  15CE32T UPLOAD PDF.zip Files link --
SelectCivil Engineering5th Sem BasavarajaEstimation and CostingI & II & III 15CE54T-Econtent.zip Files link --
SelectCivil Engineering5th SemNiranjanaDesign Of Reinforced Cement ConcreteI 15CE51T1-Econtent.zip Files link --
SelectCivil Engineering5th SemNiranjanaDesign Of Reinforced Cement ConcreteII & III, IV DRCC(15CE51T).zip Files link --
SelectCivil Engineering5th SemNiranjanaDesign Of Reinforced Cement ConcreteII, III & IV Design of Reinforced.zip Files link --
SelectCivil Engineering5th SemNiranjanaDesign Of Reinforced Cement ConcreteV & VI Econtent(15CE51).zip Files link --

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ