ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


Study Materials

 BRANCHSEMNAMESUBJECTUNITSfileslinkVideos
SelectComputer Science and Engineering3rd SemShaheena DBMSI DBMS-1.zip Files link  
SelectComputer Science and Engineering3rd SemSureshprogramming with CI 15CS31T_ECONTENT.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering3rd SemShaheena DBMSI DBMS-2.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering3rd SemShaheena DBMSI DBMS-3.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering5th SemNazneenGreen Computing I 15CS54T.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering3rd SemNaveenCO1 & CO2I & II 15CS34T-Econtent.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering3rd SemSureshprogramming with CII 15CS31T-ECONTENT.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering5th SemNazneenGreen Computing II Green Computing.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering5th SemSureshSoftware EngineeringI 15CS51T-Econtent.zip Files link --
SelectComputer Science and Engineering3rd SemSureshComputer OrganisationI 15CS32T-Econtent.zip Files link --
123

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ